Получайте ВПраве
на Ваш E-mail:

*100% защита данных

Вы находитесь: Главная » Наследство, Последнее на ВПраве, Правовой Ликбез » Порядок спадкування громадян України на території РФstyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-8862120308250256"
data-ad-slot="1074248304"
data-ad-format="auto">

oformlenie-nasledstvaПісля розпаду СРСР безліч родинних відносин були розділені кордонами новостворених держав, зі своїм законодавством, в наслідок чого це спричинило низку складнощів у сфері цивільних відносин.

10.11.1994 року Верховною Радою України ратифіковано Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах та 14.07.1995 вона набула чинності для України.

Застосовується Конвенція у відносинах України з Республікою Білорусь, Азербайджанською Республікою, Республікою Узбекистан, Російською Федерацією, Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Республікою Вірменія, Киргизькою Республікою, Республікою Молдова, Грузією та Туркменістаном.

Відповідно до статті 45 цієї Конвенції право спадкування майна, крім випадків, передбачених пунктом 2 вказаної статті, визначається по законодавству тієї Договірної Сторони, на території якої спадкодавець мав останнє місце проживання.

Статтею 48 Конвенції передбачено, що провадження в справах про спадкування рухомого майна компетентні вести установи Договірних Сторін, на території яких спадкодавець мав останнє місце проживання на час своєї смерті. Провадження в справах про спадкування нерухомого майна компетентні вести установи Договірних Сторін, на території яких знаходиться нерухоме майно.

Наведу декілька прикладів щодо спадкування рухомого майна, яке залишилось після смерті спадкодавців, останнім місцем проживання яких була територія однієї із країн, що перераховані вище, спадкоємцями яких є громадяни України.Якщо спадкодавець на день своєї смерті проживав на території однієї із країн, що зазначені вище, і до складу спадкового майна входять грошові внески, то для вирішення питання по оформленню спадкових прав громадянину України потрібно звертатися до компетентних органів вищевказаних країн.Для видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріус України перевіряє факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину.Якщо спадкодавець на момент своєї смерті проживав на території зазначених вище країн, зокрема Російської Федерації, нотаріусом державної нотаріальної контори готується відповідний запит до компетентних органів Російської Федерації з приводу надання правової допомоги щодо отримання відомостей про наявність рухомого майна або спадкової справи до майна померлого чи інших відомостей, необхідних для оформлення спадщини.Відповідно до статті 1228 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс), який набув чинності 01.01.2004 року, вкладник має право розпорядитися правом на вклад у банку (фінансовій установі) на випадок своєї смерті, склавши заповіт або зробивши відповідне розпорядження банку (фінансовій установі). Право на вклад входить до складу спадщини незалежно від способу розпорядження ним.

Пунктом 5 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу, передбачається, що правила книги шостої застосовуються також до спадщини, яка відкрилася, але не була прийнята ніким із спадкоємців до набуття чинності цим Кодексом (тобто до 01.01.2004).

Якщо спадкодавці померли до 01.01.2004 і на день своєї смерті проживали на території України, то оформлення спадкових прав буде здійснюватися за законодавством України, яке було чинним на час відкриття спадщини, тобто – це Цивільний кодекс УРСР 1963 року.

Відповідно до статті 560 цього Кодексу спадкоємці, закликані до спадкоємства, які прийняли спадщину, могли одержати в державній нотаріальній конторі за місцем відкриття спадщини свідоцтво про право на спадщину, в тому числі на заповідані грошові вклади, якщо в заповіті не зроблено спеціальної вказівки про вклад і в банківській установі відсутнє заповідальне розпорядження на нього.

При наявності заповідального розпорядження в банківській установі, свідоцтво про право на спадщину за заповітом на грошовий вклад не видавалось, вклад видався банківською установою особам, які були зазначені в заповідальному розпорядженні, оскільки згідно статті 564 Цивільного кодексу УРСР, який був чинним на час смерті спадкодавців, порядок розпорядження на випадок смерті вкладами в державних ощадних касах і Державному банку СРСР за спеціальними вказівками вкладників визначався статутами названих кредитних установ і виданими в установленому порядку правилами. Іншого порядку оформлення спадкових прав на спадкове майно, що належало громадянам країн СНД, зазначеною Конвенцією не встановлено.

Що ж до спадкування громадянами України нерухомого майна, що знаходиться на території однієї із країн, що приєдналися до вказаної Конвенції, слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 1217 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс) спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Статтею 1223 Кодексу передбачено, що право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261 — 1265 цього Кодексу.
Відповідно до частини першої статті 1270 Кодексу для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.Згідно статті 1269 Кодексу, спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини. Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто. Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун.Частиною першою статті 1296 Кодексу передбачено, що спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину. Видача такого свідоцтва конкретними строками не обмежується.

Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно (частина перша статті 1297 Кодексу).
Відповідно до статті 45 Конвенції, учасницями якої поряд з іншими державами є Україна, право спадкування майна визначається по законодавству тієї Договірної Сторони, на території якої знаходиться нерухоме майно.

Як уже зазначалося, статтею 48 Конвенції передбачено, що провадження в справах про спадкування нерухомого майна компетентні вести установи Договірних Сторін, на території яких знаходиться нерухоме майно.

Таким чином, для оформлення спадкових прав після померлого необхідно звернутися до державної нотаріальної контори за місцем його проживання (реєстрації), оскільки відповідно до частини першої статті 1221 Кодексу місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

Якщо по законодавству Договірної Сторони, яке потрібно застосовувати при спадкуванні, спадкоємцем є держава, то рухоме майно, що є предметом спадкування, переходить до Договірної Сторони, громадянином якої був спадкодавець на момент смерті, а нерухоме майно – Договірній Стороні, на території якої воно знаходиться.

Що стосується заповіту, то здатність до складення та відміни заповіту, а також форма заповіту і його відміни визначаються по праву тієї країни, де заповідач мав місце проживання на момент складання заповіту. Однак заповіт чи його відміна не можуть бути визнані недійсними внаслідок недодержання форми, якщо остання відповідає вимогам права місця його складення.

Поліна Марченко, ВПравеstyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-8862120308250256"
data-ad-slot="3888113903"
data-ad-format="auto">

.

Похожие записи на ВПраве

Оставьте ваш комментарий


© 2017 ВПраве · Все права на материалы, размещенные на www.inlegal.com.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на www.inlegal.com.ua обязательна. При цитировании и использовании в интернете активная индексируемая гиперссылка на www.inlegal.com.ua обязательна.