Получайте ВПраве
на Ваш E-mail:

*100% защита данных

Вы находитесь: Главная » Правовой Ликбез, Судебный процесс от А до Я » Судовий збір, як обов’язкова умова, що передує зверненню до суду



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-8862120308250256"
data-ad-slot="1074248304"
data-ad-format="auto">

На сьогоднішній день поновлення порушених, невизнаних та оспорюваних прав та інтересів особи в судовому порядку має досить важливе значення та вимагає особливої уваги, оскільки Україна є країною, що динамічно розвивається, а її нормативно-правова база постійно змінюється та вдосконалюється.

Право на звернення до суду за захистом порушених прав передбачено ст. 55 Конституції України, згідно з якою кожен має право будь-якими не забороненими законом способом (в тому числі і судовому порядку) захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Для звернення до суду в порядку цивільного, господарського та адміністративного судочинства обов’язковою умовою є сплата судового збору, що передбачено Законом України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року, який нещодавно набрав чинності (1 листопада 2011 року).

Відповідно до вимог процесуального законодавства обов’язковим документом, який приєднується до позовної заяви та заяв, що подаються до суду, є квитанції про сплату судового збору, в разі ж не надання даної квитанції подані документи ухвалою суду залишаються без руху, а заявнику надається строк для усунення даних недоліків (зокрема сплати). Якщо ж судовий збір не буде сплачено, подані до суду документи підлягають поверненню особі, яка їх подала.

Від так, правильна процедура сплати та правильно визначена сума судового збору є запорукою успішного прийняття судом поданих до нього документів.

Ця стаття має на меті якомога чіткіше, лаконічніше і зрозуміліше розкрити та роз’яснити порядок сплати судового збору, його повернення, а також багато інших питань, що стосуються судового збору, щоб дана інформація була зрозумілою максимальному колу пересічних громадян.

Яка процедура сплати судових витрат існувала до прийняття Закону України «Про судовий збір»?

До прийняття ЗУ «Про судовий збір» питання сплати судових витрат було врегульовано Декретом КМУ «Про державне мито» від 21 січня 1993 року та Постановою КМУ «Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів» від 21 грудня 2005 року.

 

Загальна методика мала наступний вигляд:

Судові витрати поділялися на дві гілки, перша – це судовий збір, друга – витрати, пов’язані з розглядом справи.

 

Перша гілка це судовий збір, який поділявся (на сьогодні також поділяється) на простий та пропорційний. Простим судовим збором є тверда грошова сума за проведення певних процесуальних дій та видачу документів. На сьогодні тверда грошова сума стягується виключно за видачу судами процесуальних документів, в усіх інших випадках застосовується пропорційний судовий збір, який залежить від суми позову та передбаченої ЗУ «Про судовий збір» ставки мінімальної заробітної плати.

 

Друга гілка судових витрат це були витрати, пов’язані з розглядом справи, до них відносилися: витрати на інформаційно-технічне забезпечення(так зване ІТЗ). До витрат на інформаційно-технічне забезпечення відносили витрати, пов’язані з інформуванням учасників процесу про хід і результати справи, а також з виготовленням і видачею копій судових рішень.

Отже, для того, щоб подати документи до суду, сплачувалися 2 види судових витрат: судовий збір – у вигляді державного мита та ІТЗ (витрати на інформаційно-технічне забезпечення), а до поданих матеріалів прикріплювалося 2 квитанції, що підтверджували факт здійснення цих платежів.

На сьогоднішній день дані платежі об’єднані в один єдиний вид судових витрат – судовий збір.

У зв’язку з набранням чинності ЗУ «Про судовий збір», процедура дещо змінена і заслуговує особливої уваги тих, хто матиме потребу звернутися до суду за захистом прав та інтересів.

 

Що собою представляє судовий збір?

Згідно з положеннями Закону судовий збір – це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат.

 

За що справляється судовий збір?

Об‘єктами справляння судового збору є:

1) подана до суду позовна або інша передбачена процесуальним законодавством заява;

2) подана до суду апеляційна чи касаційна скарга на судові рішення, заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заява про скасування рішення третейського суду, заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заява про перегляд судових рішень Верховним Судом України;

3) видача судами документів, передбачених Законом.

 

Які розміри ставок сплати судового збору?

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати (звертаємо увагу, саме мінімальної заробітної плати, до прийняття даного закону розрахунок здійснювався від неоподаткованого мінімуму доходів громадян) за місяць, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Про розмір мінімальної заробітної плати, можна дізнатися із Закону України «Про державний бюджет» на поточний рік, так на 2012 рік станом на 1 січня мінімальна заробітна плата становить 1073 гривні.

Відтак, згідно статті 4 ЗУ «Про судовий збір» передбачені індивідуальні Ставки судового збору за подання конкретних документів до суду. Для визначення суми, яка підлягає сплаті, потрібно мінімальну заробітну плату (тобто зараз це 1073 гривні) помножити на ставку судового збору.

Звертаємо Вашу увагу, що реквізити для сплати судового збору на які потрібно здійснювати перерахунок коштів можна знайти в суді, до якого буде подаватися заява чи інша документація, або ж на офіційному сайті «Судова влада України», де містяться платіжні реквізити всіх судів України.

 

Чи передбачені пільги при сплаті судового збору?

 Окрім того, статтею 5 ЗУ «Про судовий збір» передбачений вичерпний перелік пільг, відповідно до яких особи які подають до суду заяви звільняються від сплати судового збору, зокрема серед яких 1) позивачі — за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин; 2) позивачі — за подання позовів про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи; 3) позивачі — за подання позовів про стягнення аліментів та інші, детальнішу інформацію, щодо даних пільг можна отримати ознайомившись з даною статтею Закону України «Про судовий збір».

 

Який порядок сплати судового збору?

Сплата судового збору здійснюється шляхом перерахування у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку.

За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.

У тому випадку, якщо судовий збір сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі, визначеному з урахуванням ціни позову, а встановлена при цьому позивачем ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна або якщо на день подання позову неможливо встановити точну його ціну, розмір судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми або з поверненням суми переплати судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі розгляду справи.

Якщо позовні вимоги збільшено або пред'явлено нові позовні вимоги, недоплачену суму судового збору необхідно сплатити до звернення до суду з відповідною заявою. У разі зменшення розміру позовних вимог, сума сплачена в якості судового збору підлягає поверненню.

В разі подання позовної заяви після подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову, розмір судового збору зменшується на розмір судового збору, сплаченого за подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову.

За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру (наприклад, при поданні позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється за розірвання шлюбу і за поділ майна).

За повторно подані позови, що раніше були залишені без розгляду, судовий збір сплачується на загальних підставах. У разі, якщо сума судового збору підлягала поверненню у зв'язку із залишенням позову без розгляду, але не була повернута, до повторно поданого позову додається первісний документ про сплату судового збору.

За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами, судовий збір справляється на загальних підставах.

У разі вибуття із справи позивача, який не сплачував судовий збір, судовий збір сплачується його правонаступником.

У разі роз'єднання судом позовних вимог судовий збір, сплачений за подання позову, не повертається і перерахунок не здійснюється. Після роз'єднання судом позовних вимог судовий збір повторно не сплачується.

У разі подання позову одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір обчислюється з урахуванням загальної суми позову і сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом.

Судовий збір справляється з урахуванням загальної суми позову також у разі: подання позову одним позивачем до кількох відповідачів; об'єднання суддею в одне провадження кількох однорідних позовних вимог.

 

Яка процедура повернення судового збору?

Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);

5) закриття провадження у справі.

У випадках, зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, — повністю.

Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики (тобто, Міністерством фінансів України).

 

Чи можливе відстрочення та розстрочення судового збору?

Так можливе. Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати, здійснюється судом з урахуванням майнового стану сторони. Так, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі.

Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті. Звертаємо Вашу увагу, що дана норма носить виключно диспозитивний характер, тобто все залежить від суб’єктивного сприйняття ситуації суддею.

 

На які цілі справляється судовий збір?

Судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису.

Таким чином, бачимо, що правильна сплата судового збору є  важливою умовою для прийняття судом поданих до нього документів. Тому рекомендуємо під час підготовки процесуальних документів до суду уважно ознайомитися із Законом України «Про судовий збір».

 



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-8862120308250256"
data-ad-slot="3888113903"
data-ad-format="auto">

.

Самые комментируемые записи

1 Комментарий

  1. Ольга:

    спасибо за очень доступные разъяснения!!!!!

Оставьте ваш комментарий


© 2017 ВПраве · Все права на материалы, размещенные на www.inlegal.com.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на www.inlegal.com.ua обязательна. При цитировании и использовании в интернете активная индексируемая гиперссылка на www.inlegal.com.ua обязательна.