Получайте ВПраве
на Ваш E-mail:

*100% защита данных

Вы находитесь: Главная » Право и Закон, Трудовое право » Новели законодавства про працю: Закон України «Про занятість населення»style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-8862120308250256"
data-ad-slot="1074248304"
data-ad-format="auto">


Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (Конституція України).

 

Прагнення законодавця нашої держави здійснити соціальні, демократичні перетворення та розбудова громадянського суспільства призвели до змін в нормативно-правовій базі, що регулює суспільні відносини у сфері взаємин роботодавця та працівника —  Верховною Радою України було схвалено Закон «Про зайнятість населення» (далі – Закон про зайнятість), який набирає чинності 1 січня 2013 року.

 

Зазначимо наступні новели, що запроваджені в трудовому законодавстві, та які найбільше заслуговують на увагу, зокрема:

По-перше,

Законом про зайнятість запроваджена квота із працевлаштування громадян, що є неконкурентоспроможними на ринку праці. До даних громадян відносяться наступні категорії (ст.14):

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:

має на утриманні дітей віком до шести років;

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років;

6) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»;

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

 По-друге,

роботодавцям, які працевлаштовують соціально незахищених безробітних громадян на нове робоче місце за направленням центру зайнятості строком не менше ніж на два роки, щомісячно протягом року з дня працевлаштування компенсуються витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ст. 27):

2. Суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не менше ніж на два роки за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.

По-третє,

молодому працівнику, що уклав трудовий договір на строк не менше трьох років з юридичною особою, розташованою в селі чи селищі, надається житло на термін його роботи та одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Держбюджету в порядку та за переліком професій (спеціальностей), затверджених КМУ. У разі якщо молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менше десяти років, житло передається йому у власність (ст. 28):

1. 3 метою залучення до роботи за відповідною професією (спеціальністю) в селах і селищах молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у таких населених пунктах, надається житло на строк його роботи та одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку та за переліком професій (спеціальностей), затверджених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менше десяти років, житло передається йому у власність.

По-четверте,

студенти, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» і продовжують вчитися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за своєю спеціальністю на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування, у вільний від навчання час.

 

По-п’яте,

особи старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, мають право до досягнення пенсійного віку на одноразову перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Вибір професії із затвердженого переліку, форми і місця навчання здійснюється такою особою самостійно.

 

Окрім того, суб'єкти господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні мають право отримувати гонорари, комісійні та інші винагороди по працевлаштуванню громадянина виключно від роботодавців до яких будуть працевлаштовуватися працівники, як наслідок отримання плати від працівника заборонено. За порушення цієї норми передбачається штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат, встановлених на момент виявлення порушення.

 

Відтак, перелічені вище зміни та новели в трудовому законодавстві найбільше заслуговують уваги з боку пересічного громадянина – як роботодавця, так і працівника.

В якості висновку до даного роз’яснення слід зазначити, що даний Закон про зайнятість спрямований на:

 

1) зростання зайнятості населення;

2) стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, самозайнятості населення та створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва;

3) посилення соціального захисту від безробіття та забезпечення скорочення кількості безробітних;

4) посилення державного регулювання зайнятості.

 style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-8862120308250256"
data-ad-slot="3888113903"
data-ad-format="auto">

.

Похожие записи на ВПраве

Оставьте ваш комментарий


© 2017 ВПраве · Все права на материалы, размещенные на www.inlegal.com.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на www.inlegal.com.ua обязательна. При цитировании и использовании в интернете активная индексируемая гиперссылка на www.inlegal.com.ua обязательна.