Получайте ВПраве
на Ваш E-mail:

*100% защита данных

Вы находитесь: Главная » Последнее на ВПраве, Предпринимателю на заметку, Экономика и Право » Чи можливо створити компанію в Україні не прикладаючи великих зусиль?style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-8862120308250256"
data-ad-slot="1074248304"
data-ad-format="auto">

company6 листопада цього року вступили в силу чергові зміни, які дозволяють зареєструвати компанію з найменшими витратами і зусиллями.

Реєстрація юридичної особи в ЄДР

Перший етап для створення компанії є її реєстрація в Єдиному державному реєстрі. Для цього потрібно звернутися в місцеву державну адміністрацію до державного реєстратора за місцем знаходження майбутнього юридичної особи. Процес реєстрації включає в себе перевірку документів, поданих для реєстрації, внесення відомостей про новий юридичну особу до Єдиного державного реєстру, оформлення та видачу виписки з Єдиного державного реєстру.

Всі документи, які подаються державному реєстратору складаються  державною мовою. Якщо документи для реєстрації надсилаються поштою, підпис заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

Установчі документи юридичної особи повинні відповідати вимогами, встановленими законом. Так, установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких потрібна одностайність або кваліфікована більшість голосів, інші відомості , передбачені законом (ч.2 ст.82 ГКУ).

Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту (ч.10 ст. 82 ГКУ).

Установчі документи юридичної особи викладаються письмово, прошиваються, нумеруються і підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами.

Електронні документи оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу.

Електронний документ вважається одержаним державним реєстратором з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично після отримання від заявника електронного документа надсилає йому електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного документа.

З 6 листопада 2014 державний збір за реєстрацію не справляється.

Документи для проведення державної реєстрації юридичної особи:

 • Заповнена реєстраційна картка, до якої може бути представлено як додаток заяву про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та / або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість;
 • примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально завірена копія) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
 • два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів — один примірник);
 • інформація з документами, що підтверджують структуру власності засновників — юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб — власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ.

У випадках, передбачених законом, додатково подається копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

У разі державної реєстрації фермерського господарства додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія державного акта на право постійного користування землею засновником, або копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

Державний реєстратор не має права вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.

  Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається документ, що засвідчує його повноваження.

Строк державної реєстрації не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня надходження документів для реєстрації.

Реєстрація в податковій і соціальних фондах

Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

У відповідний орган доходів і зборів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором передається електронна копія заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та / або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, виготовлена шляхом сканування, якщо вони були представлені як додаток до реєстраційної картки.

Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру.

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в контролюючих органах підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (п.64.3 ст.64 ПКУ).

Печатка не обов'язкова

Законом №1206 від 15.04.2014 р, який набрав чинності 6 листопада цього ж року, Господарський кодекс України було доповнено статтею 58-1 «Печатки суб'єкта господарювання» такого змісту:

Суб'єкт господарювання може мати печатки.

Для виготовлення печаток отримання будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається ".

Таким чином, на законодавчому рівні закріплено положення про те, що суб'єкт господарювання може обзавестися печаткою лише за власним бажанням і ніяких додаткових дозволів для цього йому не потрібно.

Відповідно, внесено зміни до законодавчих актів, що регулюють діяльність суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм щодо того, що печатка більш не є обов'язковим атрибутом юридичної особи. Крім того, якщо раніше законодавством було встановлено, що на печатці мають бути відображені найменування та ідентифікаційний код суб'єкта господарювання, то з моменту вступу Закону в силу, вимоги до змістовної частини друку скасовуються.

Відкриття рахунку юридичної особи

Для початку повноцінної роботи юридичній особі необхідно відкрити поточний рахунок в будь-якому комерційному банку.

Відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті (Постанова НБУ №492 від 12.11.2003г.)

Для відкриття рахунку потрібно надати в банк такі документи:

 • заява про відкриття поточного рахунку. Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена особа;
 • копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення) ... Юридична особа, яка створена і / або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про його створення або про здійснення діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;
 • копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що містить відомості про юридичну особу;
 • картку зі зразками підписів і відбитка печатки, завірену у нотаріуса.

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває поточний рахунок, має пред'явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Представники юридичних осіб повинні також надати документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Для відкриття поточного рахунку для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду суб'єкта господарювання — юридичної особи потрібні:

 • заява про відкриття поточного рахунку, підписана особою, уповноваженою на відкриття рахунку засновниками юридичної особи;
 • один примірник оригіналу установчого документа або його копія, завірена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу акціонерного товариства замість установчого документа подається договір / рішення про створення акціонерного товариства або його копія, завірена нотаріально;
 • рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком, яке оформляється у формі довіреності, завіреної нотаріально (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа). Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, завірена нотаріально;
 • картка зі зразками підписів і відбитка печатки, у якій наводиться зразок підпису особи, якій засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпису. Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.

Марина Листопадська, ВПравеstyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-8862120308250256"
data-ad-slot="3888113903"
data-ad-format="auto">

.

Похожие записи на ВПраве

Оставьте ваш комментарий


© 2017 ВПраве · Все права на материалы, размещенные на www.inlegal.com.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на www.inlegal.com.ua обязательна. При цитировании и использовании в интернете активная индексируемая гиперссылка на www.inlegal.com.ua обязательна.