Получайте ВПраве
на Ваш E-mail:

*100% защита данных

Вы находитесь: Главная » Последнее на ВПраве, Право News » Які бувають види ліценцій, дозволи на бізнес та які документи треба подавати?style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-8862120308250256"
data-ad-slot="1074248304"
data-ad-format="auto">

загруженноеЛіцензія на будівництво

Юридична особа та фізична особа (підприємець) — суб'єкти господарської діяльності, які мають намір здійснювати будівельну діяльність, повинні отримати відповідну ліцензію.

Ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами.

Суб'єкт будівельної діяльності подає або надсилає поштою до органу ліцензування:

1. Заяву про видачу ліцензії, в якій повинні міститися відомості про суб'єкта будівельної діяльності — заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, контактні телефони — для юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний код, банківські реквізити, контактні дані — для фізичної особи (підприємця).

2. Перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має намір будувати.

До заяви додаються:

1. Копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав документи.

2. При наявності у заявника відокремленого структурного підрозділу, який має намір провадити будівельну діяльність, додаються копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документ.

3. Відомості про виробничо-технічній базі, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правовому, нормативно-технічному забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт.

4. Висновок установи, організації, уповноважених органом ліцензування на проведення експертизи.

5. Термін дії ліцензії становить п'ять років, а для суб'єктів будівельної діяльності, які отримують її вперше, — три роки.

Ліцензія на транспорт

Вантажо- і пасажиро перевезення підлягають обов'язковому ліцензуванню відповідно до Закону України.

Перелік необхідних документів для отримання ліцензії:

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (завірена нотаріально).

2. Відомості суб'єкта господарювання про наявність власної, орендованої матеріально-технічної бази та штатних фахівців для проведення техн. обслуговування автомобільних ТЗ, перевірки їх тех. стану, зберігання, забезпечення проведення медичного огляду водіїв.

3. Відомості суб'єкта господарювання про забезпечення проведення з водіями інструктажів з безпеки руху, охорони праці та пожежної безпеки.

4. Відомості суб'єкта господарювання про власні транспортні засоби (автобуси, легкові автомобілі, таксі, причепи) із зазначенням типу, марки, моделі, державного номера, повної маси, року випуску, реквізитів реєстраційного документа

5. Завірені суб'єктом господарювання копії свідоцтв про підготовку водіїв автомобільних ТЗ, що перевозять небезпечні вантажі

6. Відомості суб'єкта господарювання про досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних засадах не менше трьох років (для автомобільних перевізників, що мають намір надавати послуги з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів)

Офіційна вартість ліцензії на транспорт — 1 хв. зар. плата.

 Ліцензія на туризм

При ліцензуванні у туристичній діяльності слід керуватися Законом України «Про туризм» з метою створення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту навколишнього середовища, підвищення рівня туристичного обслуговування здійснюється ліцензування туроператорської діяльності

Суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на туроператорську діяльність, має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України. Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність, для якої ліцензія не потрібна.

Ліцензуванню підлягають такі види туристичної діяльності:

1. Організація іноземного туризму

2. Організація внутрішнього туризму

3.Організація зарубіжного туризму

4. Екскурсійна діяльність

Ліцензія на алкоголь і тютюн

Перелік необхідних документів для отримання ліцензії на алкоголь і тютюн:

1. Заява (встановленого зразка)

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (завірена нотаріально)

3. Довідка про реєстрацію РРО (контрольно касового-апарату)

4. Довідка про надходження коштів до відповідних місцевих бюджетів

5. Документ, що підтверджує право власності, оренди чи іншого використання торгового приміщення (свідоцтво на право власності, договір оренди), з обов'язковим визначенням торгової площі, де реалізуються підакцизні товари

6. Довідка з податкової (4-ОПП)

7. ФОП — паспорт, Юридичній особі — довіреність

8. Офіційна вартість ліцензії в місті на алкоголь — 8000.00 грн. на тютюн — 2000.00 грн.; в районі: на алкоголь — 500.00грн. на тютюн — 250.00грн. Ліцензія видається строком на 1 рік, з можливістю оплати щоквартально.

Дозволи:

Крім ліцензій за певних умов суб'єкту господарювання може знадобитися отримати дозволи на здійснення тієї чи іншої діяльності. Взагалі, перелік дозволів надзвичайно широкий, проте «найпопулярнішими» з них є:

Дозвіл на початок робіт (надається органами пожежного нагляду)

Умови, при яких необхідно отримувати дозвіл на початок робіт:

Відкриття нового підприємства

Оренда приміщень

Зміна власника або функціонального призначення приміщення

Для отримання дозволу власник або орендар направляє відповідному органу державного пожежного нагляду заяву на проведення експертизи протипожежного стану підприємства до якої додається копія договору оренди (для отримання дозволу на оренду приміщення, об'єкта) або свідоцтво права власності на об'єкт. Потім, після проведення експертизи, оформляється заяву на отримання дозволу на початок роботи.

 Документи, які мають бути представлені замовником:

— заяву за формою, затвердженою постановою КМУ;

— копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

— матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення (за наявності);

— копія свідоцтва про власність або копія договору оренди.

Дозвіл на торгову точку (надається органами місцевого самоврядування)

Умовою при необхідності отримання дозволу на торгову точку є відкриття нового об'єкта торгівлі, будь то магазин або просто кіоск,, що передбачено чинним законодавством.

За видачу такого дозволу сплачується відповідний збір. Фактично це плата за оформлення та видачу дозволу на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях, яка справляється з підприємств і громадян, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари, залежно від площі торгового місця, його територіального розміщення та виду продукції.

Перелік необхідних документів для отримання дозволу на торгову точку:

1. Витяг з державного реєстру юридичних та фізичних осіб

2. Копія документа, що посвідчує право власності на приміщення, право користування приміщенням

3. Копія асортименту реалізованого в торговельній точці (для продовольчої групи товарів)

4. Копія акта санітарного обстеження об'єкта з позитивним висновком про відповідність вимогам санітарного законодавства (для побутових, косметологічних, культурно-розважальних послуг)

5. Копія ліцензії (для послуг, що підлягають ліцензуванню)

6. Копія сертифіката відповідності (для готельних послуг)

7. Платіжний документ або копія свідоцтва платника єдиного податку

8. Копія договору з відповідними організаціями на вивіз сміття та твердих побутових відходів

9. Платіжний документ про місячної передоплаті послуг на вивезення сміття та твердих побутових відходів

Дозвіл на працевлаштування (надається Державним центром зайнятості)

Отримання дозволу на працевлаштування оформляється іноземцю або особі без громадянства, який має намір займатися в Україні трудовою діяльністю, а також на іноземців, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт або послуг на основі контрактів, укладених між українським та іноземним суб'єктами господарської діяльності.

Для отримання дозволу роботодавцем подаються до відповідного центру зайнятості такі документи:

1. Заява (в довільній формі)

2. Обгрунтування необхідності використання праці іноземців і можливості створення для них необхідних умов перебування та діяльності

3. Копія контракту між іноземним та українським суб'єктами господарської діяльності на виконання певного обсягу робіт або послуг (якщо такий контракт укладено)

4. Копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, засвідчені в установленому порядку

5.Список іноземців із зазначенням їх повного імені та прізвища, року народження, номера паспорта, спеціальності (фаху), статі

6. Копія проекту контракту роботодавця з працівником — іноземним громадянином;

7. Документ (наказ, витяг з протоколу, доручення тощо), оформлений в установленому порядку, який посвідчує право представника роботодавця представляти його інтереси в центрі зайнятості

8. Копії документів про освіту або кваліфікацію

9. Довідка органу державної податкової служби про сплату роботодавцем передбачених законодавством податків і зборів

10. Квитанція про внесення плати за розгляд заяви

11. Дозвіл на працевлаштування видається, як правило, на строк до одного року. Цей термін може бути продовжений.

Марина Листопадська, ВПравеstyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-8862120308250256"
data-ad-slot="3888113903"
data-ad-format="auto">

.

Похожие записи на ВПраве

Оставьте ваш комментарий


© 2017 ВПраве · Все права на материалы, размещенные на www.inlegal.com.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на www.inlegal.com.ua обязательна. При цитировании и использовании в интернете активная индексируемая гиперссылка на www.inlegal.com.ua обязательна.