Получайте ВПраве
на Ваш E-mail:

*100% защита данных

Вы находитесь: Главная » Последнее на ВПраве, Право News » Як «працюючі студенти» можуть отримати відпустку?style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-8862120308250256"
data-ad-slot="1074248304"
data-ad-format="auto">

7816Трудовим законодавством України кожному, хто успішно навчається без відриву від виробництва гарантовано право на відпустку. Відпустка у зв'язку з навчанням може бути оплачуваним або за свій рахунок, його тривалість залежить від того, в якому навчальному закладі навчається працівник

Право працівника на відпустку у зв'язку з навчанням гарантовано Кодексом законів про працю (ст. 202), Законом України «Про відпустки», Конвенцією Міжнародної організації праці про оплачувані навчальні відпустки від 24 червня 1974 №140.

Документи для оформлення навчальної відпустки

Для того, щоб піти в навчальну відпустку працівник має написати відповідну заяву, до якої додати довідку-виклик з навчального закладу. У виклику має бути зазначено:

 • форма навчання;
 • ступінь акредитації навчального закладу;
 • клас (курс), на якому навчається співробітник;
 • період навчання, проведення сесії, випускних або перевідних іспитів в школі, вступних, державних іспитів, захисту дипломного проекту;
 • підставу для надання відпустки.

На підставі заяви та довідки-виклику роботодавець видає наказ про надання відпустки у зв'язку з навчанням.

Умовою надання відпустки є успішне поєднання роботи з навчанням, тобто виконання навчального плану без академічних заборгованостей.

Тривалість відпустки у зв'язку з навчанням у середній школі

Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:

 • випускних іспитів в основній школі — тривалістю 10 календарних днів;
 • випускних іспитів у старшій школі — тривалістю 23 календарних дня;
 • перевідних іспитів в основній та старшій школах — від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних.
 • працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.

До того ж, законодавство передбачає можливість надання частково оплачуваної і неоплачуваної відпустки для учнів у середніх навчальних закладах:

 • скорочення робочого тижня на один день (або відповідна кількість годин), але не більше 36 робочих днів протягом навчального року або відповідної кількості годин з збереженням 50% заробітної плати, але не нижче мінімального розміру;
 • 1-2 вільних робочих дні на тиждень без збереження заробітної плати може надати власник за бажанням працівника, без шкоди для його виробничої діяльності.

Тривалість відпустки у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом року.

Тривалість відпустки у зв'язку з вступом до вищих навчальних закладів

Для здачі вступних іспитів відпустка надається без збереження заробітної плати:

 • працівникам, допущеним до вступних іспитів у вуз — 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;
 • працівникам, які навчаються на підготовчих відділеннях при вузах — 1 вільний від роботи день на тиждень протягом навчального року;
 • для здачі випускних іспитів учнями на підготовчих відділеннях — 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад.

Тривалість відпустки у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

 • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
 • першого і другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 10 календарних днів,
 • третього і четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів,
 • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 30 календарних днів;
 • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
 • першого і другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів,
 • третього і четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 30 календарних днів,
 • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 40 календарних днів;
 • на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації — 30 календарних днів;
 • на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, — два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації — чотири місяці.

Надання вільних від роботи днів:

 • працівникам, які навчаються на останніх курсах, протягом 10 місяців перед початком виконання дипломного проекту або складання державних іспитів — 1 вільний від роботи день на тиждень або відповідну кількість годин з оплатою 50% заробітної плати, але нижче мінімального її розміру;
 • протягом 10 місяців перед початком виконання дипломного проекту або складання держіспитів за бажанням працівника — 1-2 вільних дні на тиждень без збереження заробітної плати.

Тривалість відпустки при отриманні другої освіти

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Тривалість відпустки при навчанні в аспірантурі

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів і за їх бажанням протягом чотирьох років навчання — один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Без збереження заробітної плати:

 • працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, — тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або наукової установи і назад;
 • працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

Тривалість відпустки у зв'язку з профспілковим навчанням

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів.

Марина Листопадська, ВПравеstyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-8862120308250256"
data-ad-slot="3888113903"
data-ad-format="auto">

.

Похожие записи на ВПраве

Оставьте ваш комментарий


© 2017 ВПраве · Все права на материалы, размещенные на www.inlegal.com.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на www.inlegal.com.ua обязательна. При цитировании и использовании в интернете активная индексируемая гиперссылка на www.inlegal.com.ua обязательна.